Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van St. Zorg Groep Hof van Twente. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (1996) geeft de raad medezeggenschap en adviesrecht.

Wie zijn wij ?

Cliënten en ex-cliënten van Zorg Groep Hof van Twente, GGZ en VG / forensische en intensieve zorg.

Wat zijn onze belangrijkste taken?

 • Signalen van cliënten in behandeling nemen
 • Afdelingsbezoeken brengen bij leer/werk bedrijf de “Eiken” van Zorg Groep Hof van Twente, Overleg met afdelingshoofden, directie en patiëntenvertrouwenspersoon
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Zorg Groep Hof van Twente

Wat vinden wij belangrijk ?

 • Informatie verstrekking aan cliënten: Wat biedt de afdeling? Wat wordt van mij verwacht?
 • Instemming van patiënten met hun behandeling (WGBO)
 • Bescherming persoonsgegevens van patiënten (WBP)
 • Huisvesting en privacy van cliënten
 • Omgangsregels voor cliënten: veiligheid, rekening houden met elkaar, samenwerken
 • Gezondheid, hygiëne en voeding van cliënten
 • Ontspanning en recreatie voor cliënten
 • Dagbesteding en arbeid van cliënten, bijvoorbeeld bij Reakt of het Filiaal
 • Kwaliteit van zorg voor cliënten (Kwaliteitswet Zorginstellingen)
 • Geestelijke en maatschappelijke dienstverlening aan cliënten
 • Naleving van Klachtrecht van patiënten (BOPZ, WKCZ, indien van toepassing)

Hoe kunt u ons bereiken?

Cliëntenraad Zorg Groep Hof van Twente
Ressingplein 1
7491 AM  Delden
telefoon: 074.3762515 ma/do van 09.00 – 17.00 & vr van 09.00 – 13.00

of neem contact op met de voorzitter van de Clientenraad mevr. van Putten.

Mailadres clientenraad: clientenraad@zorggroephofvantwente.nl
Mailadres mevr. van Putten: Annemarie@zorggroephofvantwente.nl

** Uit eten met de Clientenraad van Zorg Groep Hof van Twente. **

clientenraad