Over ons

Zorg en ondersteuning

St. Zorg Groep Hof van Twente begeleidt mensen die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven, zonder hierbij de regie over iemands leven over te nemen.

Bij onze ondersteuning gaan we altijd uit van iemands mogelijkheden en niet van de beperkingen. Wat kunt u nog wel?

Leven en wonen in de stad

Als Twentenaar hebt u relaties in de stad. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving waarin zij geboren en opgegroeid zijn. Daarom richten wij ons op de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in de stad. Zodat u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving de ondersteuning kunt krijgen die u wenst en u, net als ieder ander, kunt (blijven) genieten van de mogelijkheden van de stad.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van leven betekent voor iedereen weer iets anders. Daarom kijken wij naar de mens achter de cliënt, naar uw verleden, gewoontes, thuissituatie en levensbeschouwing. En daar passen wij onze zorg op aan..Denken in oplossingen in plaats van problemen / mogelijkheden in plaats van on-mogelijkheden.
Elk mens heeft mogelijkheden, Zorg Groep Hof van Twente biedt kansen …

Doelstelling van de maatschappelijke onderneming St. Zorg Groep Hof van Twente

Het bieden van activerende en ondersteunende begeleiding voor kinderen, jeugd en jong volwassenen door middel van professionele arbeidmatigedagbesteding, dagopvang, (ambulante) woonbegeleiding in een kleinschalige woonvorm waarbij 24 uurs nabijheid van en begeleider gewaarborgd is.

Voor ons is elk mens Uniek!
Voor Zorg Groep Hof van Twente is het maken van productie niet belangrijk. Voor ons heeft kwaliteit van leven prioriteit. Een ieder geeft zijn of haar invulling hieraan.

Vandaar ons motto: “Voor ons is elk mens Uniek!”

Medewerkers

St. Zorg Groep Hof van Twente beschikt over een Psycholoog, ambulant medewerkers op Universitair, HBO en MBO niveau.

Alle medewerkers van Zorg Groep  Hof van Twente moeten bij de directie een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) inleveren. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze gediplomeerd zijn.

Zorg aanbod

Ons zorg aanbod verschilt wezenlijk van het grootschalige zorg aanbod dat veelal intramuraal is georganiseerd, gescheiden van samenleving en familie.
De cliënt wordt “behandeld” en er wordt voor gezorgd…

Zorg Groep Hof van Twente zorgt dat de klant actief blijft en meewerkt aan eigen welzijn.

Hulpverleningsvarianten:

  • Kleinschalige beschermde woonvormen in Gem. Almelo (24-uurs) begeleiding:
  • – justitiële clienten
  • – GGZ clienten (dubbel, triple diagnose)
  • Leer-werk bedrijf / arbeidmatigedagbesteding met vervoer;
  • Ambulante woonbegeleiding in de Regio Twente;
  • Diagnostiek en/of behandeling;
  • Jeugdhulpverlening GGZ (basis);
  • Jeugdhulpverlening intra -en extramuraal;
  • Jeugdhulpverlening aan minder jarige vluchtelingen
  • Heeft u een MPT (modulair pakket thuis) van Menzis? Dan kan u ook bij ons terecht.

Toekomstbeeld

Persoonlijke en kleinschalige zorg voor mensen met een zorgvraag.
Ondersteuning bieden aan mensen die graag midden in de samenleving staan maar door hun handicap of beperking dit niet zelfstandig kunnen doen.

Wij zouden graag uw vertrouwen winnen door u de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat!