december 8

Posted by: admin

Vanaf 1 jan. 2016 gaat Zorg Groep Hof van Twente haar hulpverleningspallet uitbreiden door zich ook in te zetten voor jeugdige vluchtelingen (-18) met problemen afkomstig uit de GGZ.
Zorg Groep Hof van Twente heeft een raamovereenkomst afgesloten met Menzis COA Administratie (MCA).
Het uitgangspunt van MCA is om de zorg en daarmee ook de jeugdhulp voor vluchtelingen zo regulier mogelijk in te richten.

Comments are closed.