Heeft u een klacht over St. Zorg Groep Hof van Twente?

U kunt er iets mee doen!

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft, dan kun u dit het beste eerst vertellen aan uw begeleider. We nemen uw opmerkingen serieus en proberen samen een oplossing te vinden. En vaak lukt dit. Lukt dit niet dan is de volgende stap dat u het met de leidinggevende bespreekt.

Hebt u het gevoel er absoluut niet uit te komen, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie van St. Zorg Groep Hof van Twente bestaat uit twee medewerkers van St. Zorg Groep Hof van Twente en een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij St. Zorg Groep Hof van Twente.

Hoe dien ik een klacht in?

Dit kunt u doen door middel van een klachtenformulier. Deze formulieren kunt u vragen op de zorgboerderij of op kantoor.

U vult het formulier in en stuurt deze naar:
Afd. Klachtencommissie
Ressingplein 1
7491 AM Delden

Vind u het lastig om uw klacht onder woorden te brengen? Dan kunt u hulp vragen aan iemand uit uw omgeving. Als u niemand kent die u kan helpen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon op 074-3762515 of op portaal@dagcentrahofvantwente.nl.

U kunt ook met uw klacht terecht bij een onafhankelijke organisatie. Ga naar www.zorgbelang-overijssel.nl

Privacy

De klachtencommissie registreert uw klacht en gaat zorgvuldig om met uw privacy. De klachtencommissie neemt binnen 1 week contact met u op en bespreekt hoe ze uw klacht willen gaan behandelen. Na de klacht onderzocht te hebben doet de klachtencommissie uitspraak.

Geen kosten

Aan het adviseren en behandelen van klachten door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.