Woonbegeleiding met een visuele handicap

Woonbegeleiding voor visueel gehandicapten in de thuissituatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

AWBZ (Begeleiding)

Omschrijving product/dienst

St. Zorg Groep Hof van Twente biedt woonbegeleiding in de thuissituatie.

Voor wie?

Voor mensen van alle leeftijdsgroepen met een visuele beperking al dan niet in combinatie met een andere verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur telefonisch aanmelden.
Voor onderzoek en behandeling door het Diagnostisch team is een verwijsbrief van een oogarts of een andere specialist nodig. Als u geen verwijsbrief heeft en toch gebruik wilt maken van de diensten die Zorg Groep Hof van Twente biedt, kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij noteren dan uw gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw verzoek en een toestemmingsformulier. U dient het toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee geeft u toestemming aan ons om benodigde oogheelkundige gegevens op te vragen bij uw arts. De intaker neemt vervolgens contact met u op voor een eerste (telefonische) afspraak.

Door wie?

Ambulante woonbegeleiders in combinatie met het behandel team.

Inhoud begeleiding

De begeleiding kan zowel kort als langdurig zijn, afhankelijk van uw vraag en de af te geven indicatie. Ondersteuning kan onder meer worden gegeven bij:

  • Administratie, financiĆ«n en correspondentie
  • Het zoeken naar en het gebruik van hulpmiddelen
  • Het organiseren van eigen huishouding
  • Het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Dagbesteding

Het uitgangspunt bij de begeleiding is dat u zelf de regie houdt. Het doel is zelfstandig kunnen blijven wonen of vanuit een instelling of gezinssituatie zelfstandig gaan wonen.

Kosten begeleiding

De ambulante woonbegeleiding van St. Zorg Groep Hof van Twente wordt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd.

Bijzonderheden

Woonbegeleiding in de thuissituatie is onderdeel van een breed pakket aan diensten van Zorg Groep Hof van Twente. Als specifieke deskundigheid op een bepaald gebied gewenst is, kan de woonbegeleider u doorverwijzen naar de afdeling binnen Zorg Groep Hof van Twente die u kan ondersteunen.