Burn-out klachten

Van Burnout naar Duurzame Vitaliteit

Als een u in een burn-out bent belandt is dat voor alle betrokkenen een vervelende situatie. Het is het gezamenlijke belang van u en uw werkgever dat u weer snel re-integreert. St. Zorg Groep Hof van Twente heeft in haar afd. diagnostiek en behandeling behandelaars met ervaring om u zo snel mogelijk weer op de been te helpen. De ondersteuning is gericht op duurzame herstel én werkhervatting. Dat is goed voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en uw carrière, én goed voor het beperken van de verzuimkosten van uw werkgever.

Aan burnout gaat veelal een lange periode van roofbouw vooraf die veelal niet als zodanig herkend wordt. Het gevolg is een chronische ontregeling van de hormoonspiegels. Burnout gaat niet vanzelf over. Zonder effectieve behandeling kunnen mensen met een burnout een jaar na de ziekmelding nog net zo gespannen zijn als toen ze nog werkten.

Kies voor onze doelgerichte aanpak waarbij;

  • het intakegesprek binnen een week plaats vind;
  • de behandeling een week na de intake start;
  • tussen de 2e en 4e week al sprake is van significante klachtenreductie;
  • de werkhervatting gemiddeld binnen 2 maanden plaats vindt;
  • de behandeling en begeleiding van onze ervaren therapeuten gemiddeld gewaardeerd wordt met een 9.