Beschermd Wonen in de Gemeente Almelo

Beschermd wonen:

Als zelfstandig wonen geen optie (meer) is dan biedt beschermd wonen de oplossing.
Voor mensen met psychiatrische problematiek met bv. een GGZ-C indicatie is het soms erg moeilijk om zelfstandig te wonen. Wonen (in een groep) met begeleiding kan dan een oplossing bieden.
Beschermd wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Zij hebben ieder een eigen kamer met tv en een koelkast en delen een woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Er wordt meestal samen gekookt en gegeten en iedereen helpt naar vermogen mee om het huishouden draaiend te houden.
Er is de gehele dag, ook in de nacht begeleiding in uw nabijheid.

Voor wie (niet)?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek.
Het gaat dan om mensen die (nog) niet geheel zelfstandig kunnen wonen en functioneren binnen de samenleving.
Als reclasseringsambtenaar bent u ook in de mogelijkheid om bij Zorg Groep Hof van Twente haar client onder 24/7 begeleiding te plaatsen. Wij zijn onder-aannemer van Justitie.

Het kan een overgangsfase zijn naar een eigen woning, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die zonder veel moeite in een groep kunnen functioneren.
Bij alcohol- en drugsmisbruik of agressief gedrag is beschermd wonen niet geschikt.
Om voor beschermd wonen in aanmerking te komen wordt een zorgvuldige toelatingsprocedure gevolgd die via het CIMOT.

U kunt beschermd wonen combineren met dagbesteding met vervoer.

De aanmelding:

De aanmelding geschied via uw Gemeente. U kunt zich ook via onze website aanmelden.
Dan helpen wij u om aan het juiste loket terecht te komen.