Jeugd hulpverlening

De Jeugd is onze toekomst, hier moeten we zuinig op zijn. Als volwassenen hebben we hierin een verantwoordelijkheid. Jeugdigen zijn nog niet in staat om zelfstandig keuzes te maken. Ook al denken zij van wel … Tips en Adviezen moeten we ze geven! Ondersteuning en uitleg bij onze Tips en Adviezen is hierbij van wezenlijk belang! Problemen waar Jeugdigen mee te maken krijgen kunnen soms grote mensen problemen zijn. Er liggen tegenwoordig andere gevaren op hun weg. Verleidingen in de huidige tijd zijn anders dan in de jaren ’90.

Zorg Groep Twente kent ook een afdeling voor jeugdigen. Hierbij kan gedacht worden aan jeugdigen met een verslaving en/of stoornis waardoor er een gedragsprobleem ontstaat. Hierdoor kunnen zij niet meer thuis wonen of waarbij de zorg juist afgestemd moet worden in de thuissituatie. Jeugdigen met een PIJ maatregelen of OTS waarbij jeugdbescherming de regisseur is in het hulpverleningstraject behoren ook tot onze doelgroep. Deze expertise bezitten wij al ver voordat de transitie in de Jeugdzorg is uitgerold.

Zorg Groep Twente kent in haar huidige caseload veel gezinnen waarvan de ouders een stoornis -of een verstandelijke beperking hebben maar toch ook een kind(eren) moeten opvoeden. Voor onze HBO opgeleide mede behandelaars die aangestuurd worden door de Hoofdbehandelaar – Orthopedagoog Generalist – is dit een expertise die we bezitten.

In dit kader zijn we dus instaat om naast de dagelijkse begeleiding en dagbesteding van de Jeugdige ook therapie├źn aan te bieden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot een diagnostisch onderzoek (DSM-4) indien dit noodzakelijk is.

– De huisarts kan een jeugdige met “verdacht gedrag” doorsturen naar Zorg Groep Twente voor bv. een diagnostisch onderzoek.

– Een voogd, Jeugdbescherming of Gemeente kan een Jeugdige – met of zonder diagnose – aanmelden.

SKJ - vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp