Ambulant specialistisch team

Ondersteuning volwassenen door Specialistisch Ambulant Team

Zelfstandig wonen is een kunst. Je moet allereerst een woning hebben. Daarin moet dan ook een bed, stoel en tafel, een gasfornuis, koelkast en nog veel meer staan.

Bovendien zijn er buren waar je mee om moet kunnen gaan, en niet te vergeten instanties. Er moeten formulieren worden ingevuld, rekeningen op tijd worden betaald en er zijn regels waar je aan moet voldoen. Als je dan een (lichte) verstandelijke beperking hebt, en misschien daarbij psychiatrische problemen of een verslaving, dan is zelfstandig wonen best ingewikkeld. Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Daarom bieden wij ondersteuning.

Wat kun je van ons verwachten?

Praktische ondersteuning

 • Hulp bij het zelfstandig op orde houden van je huishouden
 • Advies bij hygiëne, voeding en dagstructuur
 • Ondersteuning bij het bezoeken van huisarts, specialist en andere instanties
 • Ondersteuning bij het verkrijgen van een (huur)woning en verhuizing
 • Toeleiding naar (betaald/ vrijwilligers) werk of dagbesteding

Begeleiding bij financiële en administratieve activiteiten

 • Post afhandelen, formulieren invullen en officiële brieven schrijven
 • Ondersteuning bij budgetteren, aanvragen van schuldhulp sanering en eventueel bemiddelen bij het aanvragen van bewindvoering
 • Verzorgen van aanvragen zoals : kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Psychosociale begeleiding

 • Aanleren van sociale vaardigheden of ‘tot tien leren tellen’ in plaats van direct impulsief te reageren
 • Bemiddeling bij conflicten
 • Ondersteuning bij het ‘jezelf duidelijk maken’ naar anderen toe
 • Ondersteuning om je verslaving beheersbaar te maken en te houden

We bieden veel, maar niet alles…

De medewerker van het SAT begeleidt je bij het op orde krijgen en houden van je eigen leven, maar neemt dat leven niet van je over. Wat we dus bijvoorbeeld niet bieden is:

 • Huishoudelijke verzorging (schoonmaken, ramen lappen, etc.) Dit doen we samen met de cliënt.
 • Verpleegkundige handelingen (wondverzorging, pillen delen, etc.) Hiervoor komt een verpleegkundige.
 • Geld verstrekken. Dit doet de bewindvoerder.

 

Soms lukt het niet om de kunst van het zelfstandig wonen voldoende onder de knie te krijgen. In dat geval helpt de medewerker van het SAT je bij het zoeken naar een andere, passende woonvorm.

Voor crisissituaties is de medewerker SAT 24 uur per dag bereikbaar.